Český florbal v kostce

Český florbal je spolkem vytvořeným na spolkových demokratických zásadách. Je organizátorem a představitelem florbalu v České republice. Posláním Českého florbalu je pečovat o komplexní rozvoj florbalu v České republice a vytvářet pro něj na všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky; prostřednictvím činnosti ve florbalových oddílech vést mládež k pozitivním občanským postojům a zdravému způsobu života.

Řízení Českého florbalu

Nejvyšším orgánem Českého florbalu je valná hromada, která se pravidelně schází každý rok v Brně. Valnou hromadu tvoří 79 delegátů, z toho 70 delegátů je vyslaných krajskými valnými hromadami. Každý kraj je zastoupen minimálně 3 delegáty, jejich celkový počet se poměrově odvíjí od aktuálního počtu aktivních oddílů v daném kraji. Zbylých 9 delegátů jsou členové výkonného výboru a prezident Českého florbalu.

Valná hromada projednává výroční zprávy o stavu Českého florbalu a činnosti jednotlivých orgánů. Zároveň volí prezidenta, výkonný výbor, předsedy Disciplinární a Arbitrážní komise a všechny členy Odvolací a revizní komise.

Český florbal, tak jako ostatní české sporty, je řízen výkonným výborem, který na čtyři roky volí Valná hromada. Výkonný výbor je složen z prezidenta a 8 členů. Každý člen Výkonného výboru má zpravidla na starosti jednu z odborných oblastí, kterou vede prostřednictvím odborné komise. Podobnou strukturu řízení mají i florbalové regiony, které disponují svými výkonnými výbory v čele s hejtmany. Členství ve výborech a komisích je dobrovolná činnost.

Rozhodnutí, která jednotlivé výbory a komise na různých úrovních učiní, následně vykonávají profesionální pracovníci sekretariátu. Ti jsou vybíráni a vedeni ředitelem sekretariátu, popřípadě příslušným vedoucím pracovníkem.

Valná hromada Prezident Výkonný výbor Odborné komise Regionální valné hromady Hejtmané Regionální výkonné výbory Odvolací a revizní komise Disciplinární komise Arbitrážní komise Komise ekonomikyKomise elitního florbalua medailizaceKomise infrastrukturyKomise regionůa rozvoje oddílůKomise reprezentaceKomise rovnýchpříležitostíKomise rozhodčícha delegátůKomise soutěžíKomise vzdělávánía mládeže Generální sekretář Regionální sekretariáty Karlovarský a PlzeňskýÚstecký a LibereckýPraha a StředočeskýKrálovéhadecký a PardubickýVysočina a JihočeskýJihomoravský a ZlínskýOlomoucký a Moravskoslezský Regionální komise Celostátní sekretariát Praha Regiony a rozvoj oddílůSportovní úsekMarketing a komunikaceProvozElitní a mezinárodní projektyFinance Celostátní sekretariát Brno Soutěže

Florbal se v České republice rozvinul fantastickým tempem, to ale s sebou nese obrovskou výzvu zvládnout jej kvalitně řídit a také zajistit finance na jeho činnost. Díky rychlému rozvoji se i řídící struktura celkem dynamicky mění. Obrovská zodpovědnost v posledních letech leží zejména na jednotlivých odborných komisích a je obdivuhodné, že v nich napříč celou republikou pracuje více než 200 lidí. Je tak rozložena rozhodovací pravomoc a lidé v oddílech, kteří mají zájem, se mohou do práce zapojit a podílet se na řízení a dalším rozvoji českého florbalu.

Financování Českého florbalu

K rozvoji a řízení českého florbalu je třeba zajistit jeho financování. Hlavními finančními zdroji jsou podpora státu, marketing a vlastní zdroje florbalového hnutí, do kterých spadají například licenční poplatky, startovné apod. Velkou část státní podpory využívá Český florbal na podporu florbalových oddílů. Detailní projekty podpory a přesné rozdělení podpory můžete najít zde.

Florbal v číslech

Popularita florbalu v Česku je fenoménem, který tradiční sporty znepokojuje a naopak ty mladé a neznámé inspiruje. Sport točící se okolo děrovaného míčku uchvátil již několik desítek tisíc Čechů, kteří se zapojili do oficiálních ligových soutěží. Finanční nenáročnost i jednoduchost ale dělá florbal skvělým sportem i pro školy a volnočasová zařízení, kde se mu věnují tisíce dalších dětí.

Florbal si někdy zahrálo již přes 50 % české populace, je druhým největším kolektivním sportem.

Aktuálně je členem Českého florbalu přes 77 tisíc lidí (dle metodiky ČUS), celkem 2,5 tisíce týmů v devíti věkových kategoriích shodných pro muže i ženy hraje téměř 400 soutěží až v 9 úrovních (dle metodiky NSA). V poslední sezoně se odehrálo přes 35 tisíc zápasů, v průměru přes 1 tisíc každý herní víkend. Florbal dokáže plnit i největší českou sportovní halu, pražskou O2 arenu - 16 276 diváků je aktuálně nejvyšší českou návštěvou na jediném florbalovém utkání (finále MS, 9. 12. 2018), tatáž hala hostila i rekordní ligovou návštěvu 12 538 diváků (Superfinále, 16. 4. 2023). Baví se i lidé u obrazovek, jediné florbalové utkání rekordně sledovalo 682 tisíc televizních diváků (semifinále MS, 8. 12. 2018), oficiální profily Českého florbalu na sociálních sítích sleduje dohromady přes 170 tisíc uživatelů.

Mezinárodní florbalová federace na jaře roku 2023 sdružovala 80 členských zemí a florbal se organizovaně hraje již na všech trvale obydlených kontinentech. Celosvětově je registrováno téměř 5 tisíc florbalových klubů s více než 330 tisíci registrovanými hráči. Odhaduje se, že rekreačně hraje florbal téměř 3,5 milionu lidí. Dosud nejvyšší návštěvou na jediném florbalovém zápase je 18 166 diváků (Superfinále SSL 2016, Tele2 Arena, Stockholm, Švédsko), nejnavštěvovanějším mezinárodním florbalovým turnajem bylo Mistrovství světa mužů 2018 v Praze s celkovým počtem 181 518 diváků.

Kam směřujeme

Florbal chce být v Česku stále atraktivnějším sportem, jak pro potenciální hráče, tak pro celou sportovní veřejnost. Při trvalém zvyšování sportovní kvality a udržení mezinárodní úspěšnosti chce zdůraznit pozici druhého nejmasovějšího českého sportu. Při neustálém rozvoji zachovat současné hodnoty florbalu, ke kterým patří férovost, otevřenost a inovativnost. Více najdete na stránce věnující se budoucnosti Českého florbalu.